Kennismakingstraject inschrijving

Om in te schrijven voor het kennismakingstraject zijn er twee mogelijkheden.

  1. U informeert uw huidige club (indien van toepassing) door het in te vullen van dit formulier en ons ondertekend terug te bezorgen.
  2. Door op eigen verantwoordelijkheid deel te nemen. U vult als ouder onderstaand formulier in en tekent digitaal.