Seizoen 2023/2024 let’s go!

Deze avond starten de eerste jeugdploegen (bovenbouw) aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dit seizoen mogen we op onze campus een 380-tal jeugdspelers verwelkomen ondersteund door een voltallige kwalitatieve staff van trainers, coördinatoren en coaches. Van kleutervoetbal tot G-voetbal, van regionaal voetbal tot interprovinciaal voetbal, we zijn er volledig klaar voor!

Ook in het tussenseizoen hebben we niet stilgezeten. Tal van vrijwilligers zorgden voor een opfrissing van onze campus. De kantine, “ons clubhuis”, werd geschilderd en in orde gezet om wekelijks onze talrijke supporters te kunnen ontvangen. De wandelpaden, omheiningen en terreinen werden in orde gezet. Om voldoende ruimte te voorzien voor onze trainers werden de burelen heringericht tot vergaderzalen en kreeg het jeugdsecretariaat een nieuwe locatie.

Op de campus worden vanaf dit seizoen duidelijke signalisatie- en infoborden voorzien. Vooral de autovrije campus is belangrijk. De campus is met de wagen enkel toegankelijk voor trainers, afgevaardigden en medewerkers. Dit voor de veiligheid van de kinderen.

Digitaal werd onze website uitgebreid met een webwinkel, hier kunnen de spelers, ouders bijkomende kledij bestellen doorheen het seizoen.

De komende weken zullen er nog een aantal opfrissingswerken plaatsvinden (zoals schilderen buitenkant clubhuis, vervanging netten en opschonen oprit).

Seizoen 2023/2024 Bring it on!!!